RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Honiara, Quần đảo Solomon

Cao Ủy Úc ở Honiara, Quần đảo Solomon

 

Địa chỉ nhà: Cnr Hibiscus Ave & bùn Alley, Honiara, Quần đảo Solomon

thành phố: Honiara

Điện thoại: +677 21 561

Số fax: +677 23 691

Trang mạng: http://www.solomonislands.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Cao Ủy sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 4.25 pm thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment