RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại El – Bireh, Palestine

Đại diện Úc cho chính quyền Palestine

 

Địa chỉ nhà: Xây dựng niềm tin., 7Tầng,, Đường Othman Bến Affan, Đường Othman Bến Affan, El Bireh

thành phố: các – Bireh

Điện thoại: +972 2 242 5301

Số fax: +972 2 242 8290

Trang mạng: http://www.ramallah.mission.gov.au/

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment