RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Úc ở Dhaka, Bangladesh

Địa chỉ nhà: 184 Gulshan Avenue, Gulshan-2, Dhaka 1212 , Bangladesh

thành phố: Dhaka

Điện thoại: 880 2 8813105 (nhiều dòng)

Số fax: 880 2 881 1125 (Ủy ban cao)

Trang mạng: http://www.bangladesh.embassy.gov.au/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Chủ Nhật đến thứ Năm 8:00 là – 4:00 PM (giờ nghỉ trưa 12:30 PM – 1:00 PM) Thứ Sáu và thứ Bảy Closed.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment