RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Apia, Samoa

Cao Ủy Úc ở Apia, Samoa
Địa chỉ nhà: beach Road, Apia, Samoa, PO Box 704, Apia

thành phố: Apia

Điện thoại: (685) 23411

Số fax: (685) 23159

Trang mạng: http://www.samoa.embassy.gov.au/

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment