RSS Reset

Lãnh sự quán Úc tại Aiwo, Nauru

Cao Ủy Úc tại Aiwo, Cộng hòa Nauru

 

Địa chỉ nhà: Q45 & MQ45 NPC OE, Quận Aiwo, Cộng hòa Nauru

thành phố: Aiwo

Điện thoại: +674 557 3380

Số fax: +674 557 3382

Trang mạng: http://www.nauru.embassy.gov.au/nuru/home.html

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment