RSS Reset

Đại sứ quán Uzbekistan ở Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Uzbekistan ở Baku, Azerbaijan Address: Batamdart, 1đường cao tốc st, 9 làn thứ, nhà ở 437, 370021 Boku City: Baku Phone: +994-12-497 25 49 Số fax: +99.412.972.549 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Uzbekistan ở Wien, Áo

Đại sứ quán Uzbekistan ở Wien, Austria Address: A-1180 Wien Ptzleinsdorferstrasse 49 thành phố: Wien Phone: +43-1 3153994 Số fax: +43-1 3153993 Trang mạng: http://www.usbekistan.at/publish/uk/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Uzbekistan ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Uzbekistan ở Kabul, Afghanistan Address: EP Kabul, Tướng Akbar Khan, 13th Street, 3hàng thứ, nhà ở 14 thành phố: Kabul Phone: +93-20-2300124 Số fax: +93.20.230.0124