RSS Reset

Lãnh sự quán Syria tại Vienna, Áo

Honorary General Consulate of the Syrian Arab Republic Address: Kärntnerring 4, 1015 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5042830 Số fax: (+43-1) 5058381

Đại sứ quán Syria tại Vienna, Áo

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: Daffingerstrasse 4, 1030 Wien, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5334633, 5334634/5 Số fax: (+43-1) 5334632 E-mail: [email protected] Office Hours: Giờ hành chính 09.30 – 13.00

Đại sứ quán Syria tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Ả Rập Syria tại Canberra, Australia Address: 41 Culgoa Circuit O'Malley. hành động 2606 Canberra, Châu Úc. thành phố: Canberra Phone: (61) 2 6218 5200 Số fax: (61) 2 6218 5250 Trang mạng: http://syrianembassy.org.au/syr/english/index.php?page = loại&category_id=41 Email:...

Lãnh sự quán Syria ở Carlton, Châu Úc

Honorary Consulate of the Syrian Arab Republic Address: 2Tầng thứ, 57 cardigan đường, Carlton, VIC 3053, Australia City: Carlton Phone: (+61-3) 93478445 Số fax: (+61-3) 93478447

Lãnh sự quán Syria ở Arncliffe, NSW, Châu Úc

Honorary Consulate of the Syrian Arab Republic Address: 10 Belmore đường, Arncliffe, NSW 2205, Australia City: Arncliffe, NSW Phone: (+61-2) 95977714, 95662037 Số fax: (+61-2) 95972226, 96659850 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Syria tại Yerevan, Armenia

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: 4, Marshall Bagramyan Ave, Yerevan City: Yerevan Phone: + 374 2 52-40-28 Số fax: + 374 2 52-40-58

Đại sứ quán Syria tại Buenos Aires, Argentina

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: Avenida Callao 956, 1023 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (54 11) 4813-2113 / (54 11) 4813-5438 Số fax: (54 11) 4814-3211 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Syria tại Algiers, Algeria

Embassy of the Syrian Arab Republic Address: Algiers, Algeria City: Algiers Phone: (+213) 21912026, 21912031 Số fax: (+213) 21912030