RSS Reset

Lãnh sự quán Pakistan ở Innsbruck, Áo

Lãnh sự quán Pakistan ở Innsbruck, Austria Address: Meinhardstrasse 9 Lên trên W9 / 1, A-6020 Innsbruck City: Innsbruck Phone: 0043-5212-200167 Số fax: 0043-5212-200130 Trang mạng: http://www.mofa.gov.pk/austria Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Singapore tại Vienna, Áo

Tổng lãnh sự quán Singapore tại Vienna, Austria Address: Raiffeisen Ngân hàng Trung ương Áo AG, Tại công viên thành phố 9, A-1030, Wien City: Vienna Phone: (43 1) 71707 1250 Số fax: (43 1) 71707 1656 E-mail: [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 8:30...

Đại sứ quán Pakistan tại Vienna, Áo

Embassy of the Islamic Republic of Pakistan in Austria Address: Hofzeile 13, A-1190 City: Vienna Phone: (+43-1) 3687381-82 Số fax: (+43-1) 3671831, 3687376 E-mail: [email protected], [email protected] Office Hours: Thứ hai thứ sáu 8:30 a.m....

Đại sứ quán Oman ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Vương quốc Hồi giáo Oman ở Vienna, Austria Address: Waehringer Strasse 2-4 /24/25, 1090 Vienna 9th Quarter City: Vienna Phone: (00431) 310 8643 hoặc là 310 8644 hoặc là 310 8684 Số fax: (00431) 3107268 E-mail: – Giờ hành chính: Working Hours...

Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Vienna, Áo

Ả Rập Xê-út Đại sứ quán tại Vienna, Austria Address: Formanekgasse 38 1190 thành phố: Vienna Phone: (0043 1) 367 25 31, 367 25 32 Số fax: (0043 1) 367 25 40 Trang mạng: http://www.embassy-saudi.com/austria-vienna.html Email: [email protected] Office Hours:...

Lãnh sự quán Qatar tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Qatar tại Vienna, Vienna, Republic of Austria Address: WahringerstraBe 2-4/ 24-25, 1090 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 3104950 Số fax: (+43-1) 3190897 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Nepal ở Vienna, Áo

Tổng Lãnh sự quán danh dự Nepal ở Vienna, Austria Address: Schickgasse 25, A-1220, Vienna City: Vienna Phone: 00431-2880-0100 Số fax: 00431-2880-0111 E-mail: [email protected]

Mông Cổ Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Mông Cổ tại Vienna, Austria Address: Đại sứ quán Mông Cổ,Fasangartengasse 45, 1130, Vienna Austria City: Vienna Phone: 0043-1-535 3013, 0043-1-535 2807 Số fax: 0043-1-535 3016 E-mail: [email protected]

Philippines Lãnh sự quán ở St. polten, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại St. polten, Austria Address: Hotel Am Seepark,B. Binder-Promenade 15, 3100 St. Polten City: St. Polten Phone: (+43) (2742) 251 51 – 652 Số fax: (+43) (2742) 251 51 – 651 E-mail: [email protected] Office...

Philippines Lãnh sự quán ở Salzburg, Áo

Tổng lãnh sự quán Philippines tại Salzburg, Austria Address: Glanhofen 6, 5017 Salzburg City: Salzburg Phone: (+43) (662) 823848 – 0 Số fax: (+43) (662) 823848 – 24

Philippines Lãnh sự quán tại Linz, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại Linz, Austria Address: Lunzer Strabe 64/6, 4031 Linz, Austria City: Linz Phone: (+43) (732) 69 86 – 8985 Số fax: (+43) (732) 69 80 – 9578 E-mail: [email protected] Office Hours: Môn, Thứ Tư, Thu: 09.00 –...

Philippines Lãnh sự quán tại Klagenfurt, Áo

Lãnh sự quán Philippines tại Klagenfurt, Austria Address: Kaufmanngasse 5/11, 9020 Klagenfurt City: Klagenfurt Phone: (+43) (463) 57558 Số fax: (+43) (463) 5755811 E-mail: [email protected] Office Hours: Mon-Thu: 09.00 – 12.00 and...

Đại sứ quán Philippines tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Philippines tại Vienna, Austria Address: Laurenzerberg 2/2 / ZWG, A-1010 Vienna, AUSTRIA City: Vienna Phone: (431) 533-2401 Số fax: (431) 533-2401/24 Trang mạng: http://www.philippine-embassy.at Email: [email protected] / [email protected] Office...

Đại sứ quán Malaysia tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Malaysia tại Vienna, Austria Address: 24Tầng, Florido Tháp, đường chính Floridsdorfer 1-7, A-1210 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 43 -1- 505 1042 / 505 1569 / 5 Số fax: 43 -1- 505 7942 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vienna Email:...

Đại sứ quán Lebanon ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Lebanon ở Vienna, Austria Address: Đại sứ quán Lebanon, Oppolzergasse 6/3, 1010 Wien, Austria City: Vienna Phone: (+43) (1) 533 88 21 – 22 Số fax: (+43) (1) 533 49 84 E-mail: [email protected] Office Hours: 09:00 – 12:30

Đại sứ quán Kyrgyzstani ở Vienna, Áo

Embassy of the Kyrgyz Republic Address: Invalidenstr. 3/8, 1010 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 5350379 Số fax: (+43-1) 535037913 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Kuwait tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Kuwait tại Vienna, Austria Address: Universitaetsstr. 5. 1010 Vienna. Austria City: Vienna Phone: (+43-1) 40556460 Số fax: (+43-1) 408564613, 4085600 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Kazakhstan tại Vienna, Áo

Embassy of the Republic of Kazakhstan in Vienna Address: Đại sứ quán Kazakhstan. Felix-Mottl-Str. 23, A-1190 City: Vienna Phone: +431- 367-66-57-1177 Số fax: +431-367-66-57-20 E-mail: [email protected] Details: Đại sứ Erzhan Kh. KAZYKHANOV

Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Austria Address: Doblhoffgasse 3/2, Một – 1010 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (02) 62959951 Số fax: (02) 62397236 Trang mạng: http://http://www.jordanembassy.org.au Email: [email protected]; [email protected] Office...

Đại sứ quán Nhật Bản tại Wien, Áo

Đại sứ quán Nhật Bản tại Wien, Austria Address: Hessgasse 6, 1010 Austria City: Wien Phone: +43-1-531 92 0 Số fax: +43-1-532 05 90 Trang mạng: http://www.at.emb-japan.go.jp/ Email: [email protected] Office Hours: Môn – Fri 9:00-12:00 và 14:00-16:30