RSS Reset

Mông Cổ Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Mông Cổ tại Vienna, Austria Address: Đại sứ quán Mông Cổ,Fasangartengasse 45, 1130, Vienna Austria City: Vienna Phone: 0043-1-535 3013, 0043-1-535 2807 Số fax: 0043-1-535 3016 E-mail: [email protected]

Mông Cổ Đại sứ quán tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Mông Cổ tại Hà Nội, Vietnam Address: Vạn Phúc Diplomatic Quarter, Biệt thự 6 Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 0084-4-38453009 Số fax: 0084-4-38454954 Trang mạng: http://http://mongembhanoi.com/ Email: [email protected] Office Hours: Môn –...