RSS Reset

Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội, Việt Nam

ĐỊA CHỈ NHÀ: 43 – 45 Dien Bien Phu Street,, Ba Dinh District,, Hà Nội, Vietnam CITY: Hanoi EMAIL: [email protected] FAX: 84-24-3734 3832 ĐIỆN THOẠI: 84-24-3734 3836 / 3734 3849 TRANG MẠNG: http://www.kln.gov.my/perwakilan/hanoi Map Embassy of...

Lãnh sự quán Malaysia tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Malaysia, Dhaka Address: nhà Không. 19, đường Không. 6, Baridhara, Dhaka – 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: 88 02 8827759 hoặc là 88 02 8827760 Số fax: 88 02 8827761 hoặc là 88 02 8823115 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/dhaka Email:...

Đại sứ quán Malaysia tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Malaysia tại Manama, Bahrain Address: Tòa nhà 2771, Đường 2835, Khối 428, Quận Seef,P.O. Hộp 18.292, Manama, Bahrain City: Manama Phone: +973 17 564 551 Số fax: +973 17 564 552 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/manama Email:...

Đại sứ quán Malaysia tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Malaysia tại Vienna, Austria Address: 24Tầng, Florido Tháp, đường chính Floridsdorfer 1-7, A-1210 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 43 -1- 505 1042 / 505 1569 / 5 Số fax: 43 -1- 505 7942 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vienna Email:...

Lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Sydney, Australia Address: Lãnh sự Malaysia và Sở Học sinh, 67 Victoria Road, Bellevue Hill NSW 2023 thành phố: Sydney Phone: (02) 9327 7565 Số fax: (02) 9363 1257 Trang mạng: http://www.msda.org.au Email: [email protected]

Lãnh sự quán Malaysia tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy của Malaysia tại Canberra, Australia Address: 7 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: (02) 6273 1543, 6273 1544, 6273 1545 Số fax: 61-2-6273 2496 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/canberra Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Australia Address: 252 Adelaide Terrace, Perth, WA 6000 Australia City: Perth Phone: +61-8-9225 7055 Số fax: +61-8-9225 7099 (Chung), +61-8-9225 7533 (Immigr Website: http://www.kln.gov.my/perwakilan/perth Email:...

Đại sứ quán Malaysia tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Malaysia tại Buenos Aires, Argentina Address: Villanueva 1040(1426) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (54-11) 4776-0504 hoặc là 4776-2553 Số fax: (54-11) 4776-0604 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/buenosaires Email:...

Đại sứ quán Malaysia tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Malaysia tại Algiers, Algeria Address: Lotti Sement Zergoug, Villa Không. 9, vật khó trừ tuyệt, Algiers, Algeria City: Algiers Phone: (213)(21)60 68 12/(213)(21)60 68 13 Số fax: (213)(21)60 68 18 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/web/dza_algiers/home Email:...

Đại sứ quán Malaysia tại Ventianne, Lào

Đại sứ quán Malaysia tại Vientiane, Laos Address: 23 Singha đường, Ban Phonxay, PO Box 789, Viêng Chăn, Laos City: Ventianne Phone: 856-21-414205/06 Số fax: 856-21-414201 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vientiane Email: [email protected],...

Lãnh sự quán Malaysia tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Malaysia, Ho Chi Minh City Address: 1208 Mê Linh Point Tower, Không. 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh City Phone: 84-28-3829 9023 Số fax: 84-28-3829 9027 Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/hochiminh Email:...