RSS Reset

Đại sứ quán Israel tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Israel tại Baku, Azerbaijan Address: Hyatt Tháp #3, Izmir St. 1033 thành phố: Baku Phone: (994-12) 4907881/82 Số fax: (994-12) 4907892 Trang mạng: http://www.baku.mfa.gov.il Email: [email protected] Office Hours: thứ ba và thứ năm: 9 am...

Đại sứ quán Israel tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Israel tại Vienna, Austria Address: Anton-Frank-Gasse 20, 1180 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 476 46 501, 476 46 505 Số fax: 476 46 575 Trang mạng: http://vienna.mfa.gov.il Email: [email protected]

Đại sứ quán Israel tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Israel tại Canberra, Australia Address: 6 Turrana đường, Yarralumla, ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: + 61 2 6215 4500 Số fax: + 61 2 6215 4555 Trang mạng: http://canberra.mfa.gov.il Email: [email protected] Office Hours:...

Israel Lãnh sự quán tại Mendoza, Argentina

Lãnh sự quán danh dự của Israel ở Mendoza, Argentina Address: Olascoaga 838 -(5500), Mendoza – Argentina City: Mendoza Phone: +54 – 61 – 380642 Số fax: +54 – 61 – 235940 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Israel tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Israel tại Buenos Aires, Argentina Address: Đại sứ quán. có thể 701 căn hộ 10 Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: 54 -11-4338 2525 / 2551 / 2530 Số fax: 54-11-43382555 Trang mạng: http://buenosaires.mfa.gov.il Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Israel tại thủ đô Luanda, Angola

Đại sứ quán Israel tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đường Rainha Ginga 34, Các tòa nhà Siccal, Luanda, Angola City: Luanda Phone: 244 222 331501 Số fax: 244 222 396366 Trang mạng: http://embassies.gov.il/luanda/Pages/default.aspx Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, Vietnam Address: 68 Đường Nguyễn Thái Học, Ba Dinh District, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: 00-84-4-8433140/1/2 Số fax: 00-84-4-8435760 Trang mạng: http://hanoi.mfa.gov.il Email: [email protected] Office Hours:...