RSS Reset

Đại sứ quán Iran tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Iran tại Hà Nội, Vietnam Address: Không 54, Đường Trần Phú, Ba Dinh City: Hanoi Phone: (+84) 4 2240 0222 E-mail: [email protected] Website: http://www.hanoi.mfa.ir Map of Iranian Embassy in Hanoi, Vietnam About Embassy of Iran in...

Đại sứ quán Iran tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Iran tại Vienna, Austria Address: jauresgasse 9 – A1030 Wien City: Vienna Phone: +431+7122657 Số fax: +431+7135733 Trang mạng: http://www.iranembassy-wien.at/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Iran tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Iran tại Canberra, Australia Address: 25 Culgoa Circuit , O'Malley ACT 2606 PO Box 705, Mawson, ACT 2607 thành phố: Canberra Phone: (+61) 2 6290 2427, 2 6290 7000 Số fax: (+61) 2 6290 2825, 2 6290 2825 Trang mạng: http://www.iranembassy.org.au Email:...

Đại sứ quán Iran tại Yerevan, Armenia

Embassy of Iran in Armenia Address: Không. 1, Budaghyan St., Komitas Ave., Yerevan, Armen City: Yerevan Website: http://www.iranembassy.am/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Iran tại Kabul, Afghanistan

Embassy of Iran in Afghanistan Address: Shir Pur SQ . Chia sẻ Bây giờ Ave., Đông Kabul, Afghanistan City: Kabul Phone: 0093-2101391 – 5 Số fax: 0093-2101397 E-mail: [email protected] Office Hours: Ngày làm việc: Saturday to Thursday...

Đại sứ quán Afghanistan tại Tehran, Iran

Đại sứ quán Afghanistan tại Tehran, Iran Address: Tiến sĩ. Beheshti Avenue, 4th Street City: Tehran Phone: (+98-21) 873 7050 Số fax: (+98-21) 873 5600 Trang mạng: http://www.afghanembassy.ir Email: [email protected] Details: đại sứ: ANH TA. Obaidullah...

Lãnh sự quán Ai Len tại Jersey, Channel Islands

Honorary Consul of Ireland in Channel Islands Address: các Minou, Các Street of Piigeonnerie, St. Brelade, JE3 8DE City: Jersey Phone: +44-1534-745 551 Số fax: +44-1534-747 120 Chi tiết: Lãnh sự danh dự: Pamela O'Neill