RSS Reset

Đại sứ quán Trung Quốc ở Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Trung Quốc ở Dhaka, Bangladesh Address: Lô 2&4, đường Không. 3, Khối 1, Baridara City: Dhaka Phone: 008802-8824862 +8801819108583 Số fax: 008802-8823004 Trang mạng: http://bd.chineseembassy.org/eng/ Email: [email protected] Details: đại sứ:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manama, Bahrain Address: Tòa nhà 158, Đường 4156, Juffair Avenue, Khối 341, Manama, Bahrain City: Manama Phone: +973-17723800 +973-17723900 Số fax: +973-17727304 Trang mạng: http://bh.china-embassy.org/eng/ Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nassau, Bahamas

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nassau, Bahamas Address: 3thứ Orchard Terrace, Quận Village Road, Nassau, Bahamas City: Nassau Phone: 001-242-3931415 Số fax: 001-242-3930733 Trang mạng: http://bs.chineseembassy.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Trung Quốc tại Baku, Azerbaijan Address: 67, St. Khagani, Baku, Azerbaijan City: Baku Phone: 00994-12-4936933 Số fax: 00994-12-4980010 Trang mạng: http://az.china-embassy.org/eng Email: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna, Austria Address: Metternichgasse 4, 1030 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 0043-1-714314948 (24 giờ) 0043-1-714314949 Số fax: 0043-1-7136816 Trang mạng: http://at.chineseembassy.org Email: [email protected]

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Melbourne, Australia Address: 75-77 Irving đường, Toorak, Melbourne, Victoria, Australia City: Melbourne Phone: 00613-98220604 00613-98246450 Số fax: 00613-98220320 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Perth, Australia Address: 45 Brown Steet, Đông Perth, W.A. 6004, Australia City: Perth Phone: 0061-8-92220333 0061-8-92220305 0061-8-92220300 0061-8-92220321 Số fax: 0061-8-92216144 Trang mạng: http://perth.china-consulate.org Email:...

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Brisbane, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Brisbane, Australia Address: Cấp độ 9, 79 Adelaide St. Brisbane QLD 4000, Australia City: Brisbane Phone: 07-32106509 Số fax: 07-32106517 Trang mạng: http://brisbane.china-consulate.org

Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc của Trung Quốc ở Sydney, Australia Address: 39 Dunblane đường, Camperdown, NSW 2050, Australia City: Sydney Phone: 0061-2-85958002 0061-2-85958000 Số fax: 0061-2-85958001 Trang mạng: http://sydney.chineseconsulate.org Email:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Australia Address: 15, Coronation ổ, Yarralumla, ACT 2600, Canberra, Australia City: Canberra Phone: 0061-2-62734780 Số fax: 0061-2-62735848 Trang mạng: http://au.china-embassy.org Email: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Trung Quốc tại Yerevan, Armenia Address: Không. 12 Nguyên soái Bagramian Str., Yerevan, Armenia City: Yerevan Phone: 0037410-560067 0037410-581352 Số fax: 0037410-545761 Trang mạng: http://am.chineseembassy.org Email: [email protected] Details: đại sứ:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Trung Quốc tại Buenos Aires, Argentina Address: Crisologo Larrade 5349 Mũ lưỡi trai. Đã nuôi., Argentina City: Buenos Aires Phone: 005411-45478100 005411-45478199 Số fax: 005411-45451141 Trang mạng: http://ar.chineseembassy.org Email: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc tại St. John, Antigua & Barbuda

Đại sứ quán Trung Quốc tại St. John, Antigua and Barbuda Address: Cedar Valley, St. John, Antigua and Barbuda P.O. Cái hộp 1446 thành phố: St. John’s Phone: 001-268-4621125 Trang mạng: http://ag.chineseembassy.org/eng/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Trung Quốc tại Luanda, Angola Address: Rua Prisedente Houari Boumedienne Không. 196-200, Miramar, Luanda, Angola City: Luanda Phone: 244-2-441683 244-2-444658 Số fax: 244-2-444185 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Trung Quốc ở Algiers, Algeria Address: 34 Boulevard Des Martyrs, Algiers, Algeria City: Algiers Phone: (+213) 21-692724 (+213) 692962 Số fax: (+213) 21-693056 Trang mạng: http://dz.chineseembassy.org Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Trung Quốc tại Tirana, Albania Address: Skanderbeg Str. 57, Tirana, Albania City: Tirana Phone: 00355-4-232385 Số fax: 00355-4-233159 Trang mạng: http://al.chineseembassy.org/ Email: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Trung Quốc ở Kabul, Afghanistan Address: Sardar Shah Mahmoud Ghazi Wai, chấp thuận, Afghanistan City: Kabul Phone: 0093-20-2102545 0093-20-2102728 Số fax: 0093-20-2102728 E-mail: [email protected] Details: đại sứ: Zheng Qingdian

Đại sứ quán Trung Quốc tại Viêng Chăn, Lào

Embassy of China in Vientiane, Laos Address: Wat Nak đường, Sisttnk, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: +856-21-315100 Số fax: +856-21-315104 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of China in Hanoi, Vietnam Address: 46 Diệu Đường Hoàng, Ba Dinh, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: + 844 8453736 Số fax: + 844 8232826 Trang mạng: http://vn.china-embassy.org/eng/ Email: [email protected]

Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: 39 Nguyen Thi Minh Khai Street, Huyện 1, Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: 00848-8292457 Số fax: 00848-8295009 00848-8231142 E-mail: [email protected]