RSS Reset

Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội, Việt Nam

ĐỊA CHỈ NHÀ: 71Một đường Trần Hưng Đạo, Hoan Kiem District, Hà Nội, Vietnam CITY: Hanoi EMAIL: [email protected] FAX: (8424) 3942 3225 ĐIỆN THOẠI: (8424) 3825 6473 Bản đồ của Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội, Vietnam About Embassy of Cambodia in Hanoi,...

Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỊA CHỈ NHÀ: Không. 41, Phung Khac Khoan,, Thành phố Hồ Chí Minh, S.R.Vietnam CITY: Ho Chi Minh City EMAIL: [email protected] FAX: (848) 8222773 ĐIỆN THOẠI: (848) 829 2751 Bản đồ của Lãnh sự quán Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam About Cambodian Consulate...

Đại sứ quán Campuchia tại Canberra, Châu Úc

Royal Embassy of Cambodia to Australia and New Zealand Address: Không. 5 Canterbury Crescent, Deakin, ACT 2600, Australia City: Canberra Phone: 612 6273 1259 61 2 6273 1154 Số fax: 61 2 6273 1053 Trang mạng: http://www.embassyofcambodia.org.nz/au.htm Email:...

Đại sứ quán Campuchia tại Vientiane, Lào

Đại sứ quán Campuchia tại Lào (Viêng Chăn) Địa chỉ nhà: Thadeua đường, KM2Vientiane, B.P. 34, Lào P.D.R. thành phố: Vientiane Phone: (8562) 131 4950, 131 4952 Số fax: (8562) 131 4951 E-mail: [email protected]