Facebook RSS Reset

ĐSQ Việt Nam tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Luanda, Angola Address: Đại sứ quán Việt Nam đường CdTe Nzaji 66/68, Alvalade – Luanda, Angola City: Luanda Phone: (00244) 222.391075 / 222.390684 Số fax: (00244) 222.390369 Trang mạng: http://www.vietnamembassy-angola.org/en Email:...

ĐSQ Việt Nam tại Alger, Algeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Alger, Algeria Address: 30, Chenoua đường Hydra, Alger, Algeria City: Alger Phone: +213 269-2752 Số fax: +213 269-3778 E-mail: [email protected] WEBSITE: http://www.vietnamembassy-algerie.org/en About Embassy of Vietnam...

Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet, Lào

Tổng Lãnh sự quán S.R. của Việt Nam tại Savannakhet, Laos Address: 1 Thatluang đường, Viêng Chăn Savannakhet, Laos City: Savannakhet Phone: (856) 41 212418 Số fax: (856) 20 5541259 E-mail: [email protected] Website: http://www.vietnamconsulate-savanakhet.org/en/ About...

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Lào

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang, Laos ADDRESS427-428, Đó Village BoSot, Luang Prabang, Laos CITYLuang Prabang [email protected],[email protected] FAX(+856) (71) 254 746 ĐIỆN THOẠI(+856) (71) 254 748 About Vietnamese Consulate...
ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

ĐSQ Việt Nam tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Viêng Chăn, Laos Address: Không 85 23 Singha đường, Ban Phonxay, Quận Saysettha, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856-21) 413 400 Số fax: (856-21) 416 720 E-mail: [email protected] Hours Open: 8:30-11:30LÀ, 1:30-5:30PM About...

Lãnh sự quán Việt Nam tại Bern, Thụy sĩ

ĐỊA CHỈ NHÀ: Schlösslistrasse 26, CH-3008 Bern, Switzerland CITY: Bern EMAIL: [email protected] FAX: (+41)-31 388 78 79 ĐIỆN THOẠI: (+41)-31388 78 78/74 TRANG MẠNG: http://www.vietnam-embassy.ch/ Map of General Consulate of the S.R. of Vietnam...

Sứ mệnh Thường trực Việt Nam tại Geneva, Thụy sĩ

ĐỊA CHỈ NHÀ: Chemin des Marais 8, 1216 Cointrin, Switzerland CITY: Geneva EMAIL: [email protected] FAX: (+41-22) 798 0724 ĐIỆN THOẠI: +41 22 798 24 85,+41 22 798 48 90 TRANG MẠNG: http://www.vnmission-ge.gov.vn Vietnamese representations in...

ĐSQ Việt Nam tại Stockholm, Thụy Điển

ĐỊA CHỈ NHÀ: Örby Slottsvägen 26, 125 71 Älvsjö , Stockholm, Sweden CITY: Stockholm EMAIL: [email protected] FAX: (+46) 8 556 210 80 ĐIỆN THOẠI: (+46) 8 556 210 70,(+46) 8 556 210 71 TRANG MẠNG: http://www.vietnamemb.se/en/ Map of Embassy of Vietnam...

ĐSQ Việt Nam tại Madrid, Tây Ban Nha

ĐỊA CHỈ NHÀ: của. Alfonso XIII, 54, 28016 Madrid, Spain CITY: Madrid EMAIL: [email protected] FAX: +34-914-15 7067 ĐIỆN THOẠI: +34-915 10 28 67 TRANG MẠNG: https://www.vietnamembassy.es Map Embassy of Vietnam in Spain About Embassy of Vietnam...

Lãnh sự quán Việt Nam tại Seoul, Nam Triều Tiên

ĐỊA CHỈ NHÀ: 28-58 Samcheong-dong, Jongno-gu, Seoul, South Korea CITY: Seoul EMAIL: [email protected] FAX: (+82) 2-739-2064 ĐIỆN THOẠI: (+82) 2-738-2318 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-seoul.org/en About Embassy of Vietnam in Seoul, Korea Vietnamese...

ĐSQ Việt Nam tại Thành phố Singapore

ĐỊA CHỈ NHÀ: 10 Đường Leedon Vườn , Singapore 267887 CITY: Singapore City EMAIL: [email protected] FAX: (+65) 6462 5936 (lãnh) – 6468 9863 (giao khác) ĐIỆN THOẠI: (+65) 6462 5994 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-singapore.org/en/ Map...

Đại sứ quán Việt Nam ở Bucharest, Romania

ĐỊA CHỈ NHÀ: đường C. Một. Rosetti 35, Bucharest 030167, Romania CITY: Bucharest EMAIL: [email protected], [email protected] FAX: (+40) (21) 312.16.26 ĐIỆN THOẠI: (+40) (21) 311.16.04 / 311.03.34 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-romania.org Map...

ĐSQ Việt Nam tại Warsaw, Ba Lan

ĐỊA CHỈ NHÀ: bung lên 36, 02-956 Warsaw, Poland CITY: Warsaw EMAIL: [email protected] FAX: (+48) 22 651 60 95 ĐIỆN THOẠI: (+48) 22 651 60 98 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-poland.org Map Embassy of Vietnam in Poland About Embassy...

Lãnh sự quán Việt Nam tại Panama-City, Panama

ĐỊA CHỈ NHÀ: 52 Jose Gabriel Duque La Cresta Mục, bưu chính 12434-6A, El Dorado Thành phố Panama, Panama CITY: Panama-City EMAIL: [email protected] FAX: (+507) 265 6052 (+507) 264 4909 ĐIỆN THOẠI: (+507) 2652551 About General Consulate of...

ĐSQ Việt Nam tại Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên

ĐỊA CHỈ NHÀ: 7 Munsu đường, Quận Munsudong Taedongkang , Bình Nhưỡng, North Korea CITY: Pyongyang FAX: (8502) 381 7632 ĐIỆN THOẠI: (8502) 381 7353 Về Đại sứ quán Việt Nam tại Bình Nhưỡng, Korea Vietnamese Embassy in Pyongyang runs an inclusive range...

ĐSQ Việt Nam tại Islamabad, Pakistan

ĐỊA CHỈ NHÀ: nhà ở 117, đường số. 11, Sectore-7, Islamabad, Pakistan CITY: Islamabad EMAIL: [email protected] PHONE: (+92) 51-265 5785 SỐ FAX: (+92) 51-265 5783 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-pakistan.org/ Map Embassy of Vietnam in...

Đại sứ quán Việt Nam ở Wellington, New Zealand

ĐỊA CHỈ NHÀ: Đại Plimmer Tháp Cấp 21/2-6 Gilmer Terrace, Wellington, Lambton 6011, New Zealand CITY: Wellington EMAIL: [email protected] FAX: +64 4 473 5913 ĐIỆN THOẠI: +64 4-473 5912 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-newzealand.org/en Map...

ĐSQ Việt Nam tại The Hague, nước Hà Lan

ĐỊA CHỈ NHÀ: Javastraat 1, 2585 AA The Hague, Netherlands CITY: The Hague EMAIL: [email protected] FAX: (+31) 70 364 8656 ĐIỆN THOẠI: (+31) 70 364 8917 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy.nl Map: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam...

ĐSQ Việt Nam tại Dasman, Kuwait

ĐỊA CHỈ NHÀ: 20 St, bị bắt buộc, Kuwait CITY: Dasman EMAIL: [email protected] FAX: +965-535 1592 ĐIỆN THOẠI: +965-2535-9664 TRANG MẠNG: http://www.vietnamembassy-kuwait.org/ Map Embassy of Vietnam in Dasman, Kuwait About Embassy of Vietnam in Dasman,...

Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

ĐỊA CHỈ NHÀ: 4-2-15 Ichinocho Higashi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0952, Japan CITY: Osaka EMAIL: [email protected] FAX: (+81) 72-221-6667 ĐIỆN THOẠI: (+81) 72-221-6666 Về Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Japan Vietnamese Consulate...