RSS Reset

Đại sứ quán Argentina tại Asuncion, Paraguay

Đại sứ quán Argentina tại Asuncion, Paraguay

 

Địa chỉ nhà: Ave. Tây Ban Nha và Boqueren, hộp 757, Asuncion, Paraguay

thành phố: Asuncion

Điện thoại: (595-21) 212.320/2

Số fax: (595-21) 211.029

E-mail: [email protected],[email protected]

Giờ hành chính: 8.00 đến 13.00 và 15.00 đến 18.00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment