Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Angola tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Angola tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Seilerstatte 15/10, A-1010 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: (43 1) 718 74 88

Số fax: (43 1) 718 74 86

Trang mạng: http://www.embangola.at/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: yêu cầu thị thực và lãnh sự qua điện thoại duy nhất giữa 15:00 và 16:30

Chi tiết: Đại sứ quán đến Áo, Croatia và Slovenia
Sứ mệnh vĩnh viễn cho các Tổ chức quốc tế ở Vienna

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment