RSS Reset

Angolan Embassy in Addis Adaba, Ethiopia

Embassy of Angola in Addis Adaba, Ethiopia

Địa chỉ nhà: Bole kk, Kebele-05, nhà Không. 114, P.O. Cái hộp 2962, Addis Ababa, Ethiopia
thành phố: Addis Ababa
Điện thoại: (+251) 116 18 07 71,(+251) 116 18 07 64
Số fax: (+251) 116 18 23 86,89,(+251) 116 18 24 20
E-mail: [email protected]

Map of Angolan Embassy in Addis Adaba, Ethiopia

Embassy of Angola in Ethiopia runs an inclusive range of consular services to local, Angola, and international citizens in Ethiopia.

The Embassy of Angola in Ethiopia supports Estonian citizens through its consular services, nếu họ:

  • Cần thông tin về Angola: nền kinh tế Angola và kinh doanh, du lịch, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Không biết các thủ tục pháp lý để có được quốc tịch Angola
  • Cần danh bạ và thông tin cụ thể trong Angola
  • Cần thông tin về hồ sơ xin visa hoặc muốn nhận được Visa nhập Angola

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

Angolan passport and visas from are issued only to citizens whose main residence is in Angola and Ethiopia.

The process of issuing Angola visas and Passport of Angola can take few weeks.

*Please contact with Embassy of Angola in Ethiopia if you have any question as regards of visas and passport matters.

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.