RSS Reset

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Venezuela tại Vienna, Austria Address: Marokkanergasse 22 / 4, A-1030 P.O. hộp Một – 1840, Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43 1) 712 2630 hoặc là 712 2638 Số fax: (43 1) 715 3219 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Venezuela tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela tại Canberra, Australia Address: 7 Culgoa Circuit O'Malley, ACT 2606 Canberra, Australia City: Canberra Phone: (02) 6290 2967 / 6290 2968 Số fax: (02) 6290 2911 Trang mạng: http://www.venezuela-emb.org.au Email:...

Đại sứ quán Venezuela tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Venezuela tại Buenos Aires, Argentina Address: phó vương Loreto 2035, khu Belgrano, 1426 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54) (11) 4788 4944 Số fax: (+54) (11) 4784 4311 E-mail: [email protected] Office Hours: 09:00...

Đại sứ quán Venezuela tại St. John, Antigua & Barbuda

Đại sứ quán Venezuela tại St. John, Antigua and Barbuda Address: Cross và Redcliffe Sts, P.O. Cái hộp 1201 St. Johns,, Antigua and Barbuda City: St. John’s Phone: (+1 268) 462-1574 Số fax: (+1 268) 462-1570 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Venezuela tại Algiers, Algeria Address: 3, Bế tắc Ahmed Kara, Chemin Du Kaddous, vật khó trừ tuyệt, B.P. 106, Said Hamdine, Algiers, 16012, Algeria City: Algiers Phone: (+213) (21) 547-414 / 780 Số fax: (+213) (21) 547-396 E-mail: [email protected] Office...