RSS Reset

Đại sứ quán Panama tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Panama tại Vienna, Austria Address: Elisabethstrasse, 4/5/4/10, 1030 thành phố: Vienna Phone: (+43-1) 5872347 Số fax: (+43-1) 5863080 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Panama tại Sydney, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán Panama tại Sydney, Australia Address: 4/46 Slade Road PO Box 31, Bardwell Vườn, New South Wales 2207, Australia City: Sydney Phone: (+61) 2 9567 2347 Số fax: (+61) 2 9567 1539 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Panama tại Oranjestad, Aruba

Consulate of Panama in Aruba Address: bắc 68, Noord City: Oranjestad Phone: (+297) 5862908 Số fax: (+297) 5864089 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Panama tại Mendoza, Argentina

Consulate of Panama in Argentina Address: Paseo Sarmiento 49-9, Phòng. Một, 5500 Mendoza, Argentina City: Mendoza Phone: 0054-26-1425-5678 Số fax: 0054-26-1425-5678 Trang mạng: http://- E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Panama tại Buenos Aires, Argentina

Panama Embassy in Argentina Address: của. santa Fe 1461 – tầng 5, 1050 thành phố: Buenos Aires Phone: (+54-11) 48138543, 48167384 Số fax: (+54-11) 48110083 E-mail: [email protected], [email protected]