Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Salvador ở Vienna, Áo

Embassy of El Salvador in Austria Address: Cấp độ 3, 499 St Kilda Rd, 3004 thành phố: Vienna Phone: địa phương: (01) 505.3874 quốc tế: +43.1.505.3874 Số fax: địa phương: (01) 505.3876 quốc tế: +43.1.505.3876 E-mail: [email protected]

Lãnh Salvador tại Melbourne, Châu Úc

Salvadoran Consulate-General in Australia Address: Cấp độ 3 499 St. Kilda Rd VIC 3004 thành phố: Melbourne Phone: địa phương: (03) 9867.4400 quốc tế: +61.3.9867.4400 Số fax: địa phương: (03) 9867.4455 quốc tế: +61.3.9867.44

Đại sứ quán Salvador ở Buenos Aires, Argentina

Embassy of El Salvador in Argentina Address: Suipacha 1380, Capital Federal City: Buenos Aires Phone: 00 54 11 4325-0849 hoặc là 00 54 11 4325- 8588 Số fax: 00 54 11 4314-7628

Lãnh Salvador ở Oranjestad, Aruba

Salvadoran Consulate-General in Aruba Address: Đường Hugo Grotius 1 thành phố: Oranjestad Phone: (+297) 5821085