RSS Reset

Đại sứ quán Cuba tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Cuba tại Dhaka, Bangladesh Address: Nhà N 34-F,đường N7, Banani,Dhaka Bangladesh City: Dhaka Phone: (880-2) 603 130 (880-2) 887 036 Số fax: (880-2) 883 528

Đại sứ quán Cuba tại Nassau, Bahamas

Đại sứ quán Cuba tại Nassau, The Bahamas Address: Collins Avenue 61 Miller Nhà, Nassau, Commonwealth of the Bahamas City: Nassau Phone: (242) 356-34-73 Số fax: (242) 356-34-72 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/bahamas Email: [email protected] Details:...

Đại sứ quán Cuba tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Cuba tại Vienna, Austria Address: Kaiserstrasse 84/1/1, Vienna, Áo 1070 thành phố: Vienna Phone: (431) 877-8198 Số fax: (431) 877-8198 / 30 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/austria Email: [email protected] Office Hours:...

Đại sứ quán Cuba tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Cuba tại Canberra, Australia Address: 1 Gerogery Nơi, O'Malley, ACT 2606, O'Malley, ACT 2606, Australia City: Canberra Phone: (+61) (2) 6290 2151 Số fax: (+61) (2) 6286 9354 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/australia Email:...

Đại sứ quán Cuba tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Cuba tại Buenos Aires, Argentina Address: Không. 1810 Virrey del Pino và / Tây Nguyên và 11 de Septiembre CP: C1426EGF, Belgrano, Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (5411) 4782-9049, 4782-9149, 4782-9089 Số fax: (5411)...

Đại sứ quán Cuba tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Cuba tại Luanda, Angola Address: Cabral Moncada Không. 202Street 'Che Guevara’ Không. 42, Góc Eduardo Mondlane, Quận Maianga, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (244) 33 4275 Số fax: (244) 33 4275 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/angola Email:...

Đại sứ quán Cuba tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Cuba tại Algiers, Algeria Address: 22 Rue Larbi Alik, vật khó trừ tuyệt, Algiers, Algeria City: Algiers Phone: (213) 021 69 10 18, 021 69 21 48 Số fax: (213) 021 69 32 81 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/argelia Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Cuba tại Viêng Chăn, Lào

Đại sứ quán Cuba tại Viêng Chăn, Laos Address: Bourichanne đường, Làng kinh dị No.422, Xaysetha, Viêng Chăn, Laos City: Vientiane Phone: (856) 21453813 Số fax: (856) 21453814 Trang mạng: http://www.cubadiplomatica.cu/laos Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam Address: Không. 45, Phung Khac Khoan, Q 1,, Hồ Chí Minh, Vietnam City: Ho Chi Minh Phone: (848) 08 829 7350 Số fax: (848) 08 829 5293 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội, Vietnam Address: 65 A Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (844) 942 4775 (884) 942 5070-71 Số fax: (844) 942 2426 E-mail: [email protected]