RSS Reset

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Canada tại Luanda, Angola Address: 113 Rua Rei Katyavala C.P. 3360, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (+244 222) 448 371 Số fax: (+244-222) 449 494 E-mail: [email protected] Embassy of Canada in Angola runs an inclusive range...

Lãnh sự quán Canada tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Canada tại Dhaka, Bangladesh Address: Đường Liên Hợp Quốc, Baridhara, Dhaka 1212, Bangladesh City: Dhaka Phone: +88 (02) 988-7091/97 Số fax: +88 (02) 882-3043 Trang mạng: http://international.gc.ca/missions/bangladesh/ Email:...

Lãnh sự quán Canada tại Manama, Bahrain

Lãnh sự quán Canada tại Manama, Bahrain Address: Al Jasrah Tháp, 12Tầng, Xây dựng Không. 95, Đường 1702, Khối 317, Diện tích ngoại giao, Manama City: Manama Phone: 973 (17) 536270 Số fax: 973 (17) 532520 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Canada tại Nassau, Bahamas

Lãnh sự quán Canada tại Nassau, Bahamas Address: Shirley đường Plaza, Nassau City: Nassau Phone: (242) 393-2123 (242) 393-2124 Số fax: (242) 393-1305 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Canada tại Vienna, Áo

Permanent Mission of Canada to the International Organizations in Vienna Address: Laurenzerberg 2, A-1010, Vienna, Austria City: Vienna Phone: (011 43 1) 531-38-3000 Số fax: (011 43 1) 531-38-3915 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Canada tại Vienna, Áo

The Embassy of Canada to Austria Address: Laurenzerberg 2, A-1010 Vienna, Austria City: Vienna Phone: 43 (1) 531-38-3000 Số fax: 43 (1) 531-38-3910 Trang mạng: http://www.Austria.gc.ca Email: [email protected] Office Hours: Monday to Friday...

Lãnh sự quán Canada tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Canada tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 50, 101 Collins Street, Melbourne, Victoria, Châu Úc, 3000 thành phố: Melbourne Phone: 61 (3) 9653-9674 Số fax: 61 (3) 6270-4060 Trang mạng: http://www.australia.gc.ca

Lãnh sự quán Canada tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Canada tại Perth, Australia Address: 267 Terrace St.George của, Tầng ba, Perth, miền tây nước Úc, Châu Úc, 6000 thành phố: Perth Phone: (011 61 8) 9322 7930 Số fax: (011 61 8) 9261 7706 Trang mạng: http://www.australia.gc.ca

Lãnh sự quán Canada tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Canada tại Sydney, Australia Address: Cấp độ 5, Quay West, 111 Harrington đường, Sydney, NSW, 2000, Australia City: Sydney Phone: (011 61 2) 9364-3000 Số fax: (011 61 2) 9364-3098 Trang mạng: http://www.australia.gc.ca Email: [email protected]

Lãnh sự quán Canada tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy Canada đến Canberra, Australia Address: Commonwealth Avenue, Canberra, ACT, Châu Úc, 2600 thành phố: Canberra Phone: 61 (2) 6270-4000 Số fax: 61 (2) 6270-4081 Trang mạng: http://www.australia.gc.ca Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Canada tại Yerevan, Armenia

Lãnh sự quán Canada tại Yerevan, Armenia Address: # 103-4, 10 Đường Vazgen Sargsian, Yerevan, Armenia, 010 thành phố: Yerevan Phone: 374 (10) 56-79-90 Số fax: 374 (10) 56-79-90 E-mail: [email protected] Office Hours: 9:00 LÀ – 1:00 PM

Đại sứ quán Canada tại Armenia

The Embassy of Canada to Armenia Address: c / o Đại sứ quán Canada, 23 Starokonyushenny, Pereulok, Moscow, Nga 119002

Đại sứ quán Canada tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Canada tại Buenos Aires, Argentina Address: Tagle 2828 (C1425EEH) Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (+54 11) 4808 1000 Số fax: (+54 11) 4808 1111 Trang mạng: http://www.argentina.gc.ca Email: [email protected] Office...

Lãnh sự quán Canada tại Antigua & Barbuda

The High Commission of Canada to Antigua and Barbuda Address: c / o Cao Ủy Canada, P.O. Cái hộp 404, Bridgetown, Barbados

Lãnh sự quán Canada tại Luanda, Angola

Lãnh sự quán Canada tại Luanda, Angola Address: 113 Đường phố Vua Katyavala, C.P. 3350, Luanda, Angola City: Luanda Phone: (244) 222 448-371 (244) 222 448-377 (244) 222 448-366 Số fax: (244) 222 449-494 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Canada tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Canada tại Algiers, Algeria Address: 18 Đường Mustapha Khalef, Ben AknounAlgiers, Algeria, P.O. Cái hộp 464, Ben Aknoun, 16306 thành phố: Algiers Phone: (011 213 70) 08-30-00 Số fax: (011 213 70) 08-30-70 Trang mạng: http://www.algeria.gc.ca Email:...

Lãnh sự quán Canada tại Tirana, Albania

Lãnh sự quán Canada tại Tirana, Albania Address: rr: các Thánh Tử Đạo 4 tháng hai; Rimbrapa Palace của Viện Hàn lâm Nghệ thuật; Kati II, Tirana, Albania City: Tirana Phone: 355 (4) 225 7274 355 (4) 225 7275 Số fax: 355 (4) 225 7273 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Canada tại Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Canada tại Kabul, Afghanistan Address: đường số. 15, nhà Không. 256 Wazir Akbar Khan City: Kabul Phone: (011 93 (0) 799) 742-800 Số fax: (011 93 (0) 799) 742-805 Trang mạng: http://www.afghanistan.gc.ca Email: [email protected] Office...

Đại sứ quán Canada tại Swaziland

The Embassy of Canada to Swaziland The Government of Canada has no resident representation in Swaziland. Dịch vụ được cung cấp thông qua Ủy ban cao của chúng tôi ở Pretoria, Nam Phi. Trang mạng: http://www.pretoria.gc.ca

Canadian Consulate in Somalia

Canada in Somali Democratic Republic The Government of Canada has no resident representation in Somalia. Services are offered through our High Commission in Nairobi, Kenya.