Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Mỹ tại Vienna, Áo

la Mỹ. Đại sứ quán tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: la Mỹ. Tịch và Di trú (USCIS), Parkring 12a

thành phố: Vienna

Điện thoại: (+43-1) 31339-7580 hoặc là 7581

Số fax: (+43-1) 512 58 35

Trang mạng: http://www.usembassy.at/en/embassy/cons

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: từ thứ Hai đến thứ sáu, 1:00-3:00 PM

Chi tiết: Phần Lãnh cung cấp một loạt các dịch vụ cho người dân và công dân các nước khác của Mỹ. Có bốn bộ phận trong phần: phần Dịch vụ Mỹ Citizen của hỗ trợ những người có gia hạn hộ chiếu, đăng ký người Mỹ sống ở Áo, báo cáo khai sinh cho trẻ em của công dân Mỹ sinh ra tại Áo, đăng ký cử tri, hình thức thuế thu nhập, dịch vụ công chứng và dịch vụ khẩn cấp cho công dân Mỹ. Lợi ích Unit liên bang hỗ trợ những người có thắc mắc gì về An Sinh Xã Hội và các lợi ích khác của Liên Bang.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment