Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tirana, Albania

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tirana, Albania

Địa chỉ nhà: 103 Elbasani đường, Tirana, Albania

thành phố: Tirana

Điện thoại: (+355) 4-247-285

Số fax: (+355) 4 232-222

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu: 8:00 là-5:00 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment