RSS Reset

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Luanda, Angola

la Mỹ. Đại sứ quán tại thủ đô Luanda, Angola

 
Địa chỉ nhà: Rua Houari Boumeddienne #32, C.P. 6468

thành phố: Luanda

Điện thoại: (244) 222-641-000, (244) 222-445-727, (244) 222-445-481

Số fax: (244) 222-641-232

Trang mạng: http://luanda.usembassy.gov/

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Năm 0800-1730; Thứ sáu 0800-1200

Chi tiết: Hoa Kỳ Sứ mệnh để Angola thực hiện tất cả các mối quan hệ Chính phủ Hoa Kỳ với Cộng hòa Angola và con người. Tọa lạc tại Luanda, Phái đoàn bao gồm một số thuộc Hoa Kỳ. Cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ Ngoại giao, Sở Thông tin Hoa Kỳ, Cơ quan Hoa Kỳ Phát triển Quốc tế và Bộ Quốc phòng.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment