RSS Reset

Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Mỹ, Moonah Nơi, Yarralumla ACT 2600, Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (+61-2) 6214-5600

Số fax: (+61-2) 6214-5970

Trang mạng: http://canberra.usembassy.gov/

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thắc mắc chung: 8:00 là – 5:00 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chi tiết: Chỉ hạn chế dịch vụ công dân Mỹ có sẵn tại Canberra. Đối với dịch vụ visa, liên hệ với Tổng Lãnh sự quán phục vụ khu vực của bạn.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment