Facebook RSS Reset

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baku, Azerbaijan

la Mỹ. Embassy in Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: 83 Azadlyg Prospecti,AZ1007

thành phố: Baku

Điện thoại: (+994 12) 4980-335

Số fax: (+994 12) 4656-671

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 09:00là để 18:00PM.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment