RSS Reset

Lãnh sự quán Mỹ tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sydney, Châu Úc
Địa chỉ nhà: la Mỹ. Tổng lanh sự quan, MLC Trung tâm Cấp 10, 19-29 Martin Place, Sydney, NSW 2000

thành phố: Sydney

Điện thoại: (+61) 2 9373 9200

Số fax: (+61) 2 9373 9125

Trang mạng: http://sydney.usconsulate.gov/sydney/about.html

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: 8:00là – 5:00chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment