RSS Reset

Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ nhà: 4 Lê Duẩn, Huyện 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
thành phố: Hồ Chí Minh
Điện thoại: + 84-8-3520-4200
Số fax: +84-8-3520-4244
Trang mạng: http://hochiminh.usconsulate.gov/contact.html
E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”

  1. Ilona
    tháng mười một 9, 2019 at 1:10 là #

    hello, I want to know how to apply online for an American visa

Leave a Comment