RSS Reset

Đại sứ quán Algeria tại N'Djamena, cá hồng

Địa chỉ nhà: Paris đường, B.P. 178, N'Djamena, cá hồng
thành phố: N'Djamena
Điện thoại: +235 52 38 15/ +235 52 35 92
Số fax: +235 52 37 92
E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Algeria tại N'Djamena, cá hồng chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Algeria, and international citizens in Chad.

The Embassy of Algeria in Chad supports Chadian citizens through its consular services, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến nền kinh tế Algeria, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận Algeria Citizenship
  • Cần danh bạ và thông tin cụ thể tại Algeria
  • Cần thông tin về hồ sơ xin visa hoặc muốn nhận được Visa nhập Algeria

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

Algerian passport and visa from are issued only to citizens whose main residence is in Algeria and Chad.

Quá trình phát hành Algeria Visa và Hộ chiếu của Algeria có thể mất vài tuần.

*Please contact with Algerian Embassy in Chad if you have any question as regards of visa and passport matters.

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.