RSS Reset

Đại sứ quán Algeria tại Kampala, Uganda

Đại sứ quán Algeria tại Kampala, Uganda

 

Địa chỉ nhà: Pmpt 14 Cây keo, Avenue Kololo

thành phố: Kampala

Điện thoại: 256 41 232 689, 256 41 232 918

Số fax: 256 41 341 015

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment