RSS Reset

Đại sứ quán Albania ở Washington, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 2100 S St NW, Washington, DC 20008, Hoa Kỳ
thành phố: Washington
Tel: +1-202-223 4942
Số fax: +1-202-628 7342
E-mail: [email protected]
Trang mạng: http://embassyofalbania.org/

Bản đồ hiển thị vị trí của Đại sứ quán Albania ở Washington, Hoa Kỳ

Embassy of Albania in Washington runs an inclusive range of consular services to local, Albania, và công dân quốc tế ở Vương-bang.

Đại sứ quán Albania ở Washington hỗ trợ công dân Mỹ qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến du lịch Albania, nên kinh tê, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quyền công dân Albania
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin trong Albania
  • Muốn áp dụng và có được Visa Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

visa và hộ chiếu Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Kỳ-bang.

Quá trình phát hành Albania Visa và Hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Please contact with Embassy of Albania in Washington if you have any question as regards of visa and passport matters.

cơ quan đại diện Albania ở Vương-bang

Ngoài các Embassy of Albania ở Washington, Albania cũng có 10 cơ quan đại diện khác ở Vương-bang:

cơ quan đại diện của Mỹ tại Albania

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.