RSS Reset

Lãnh sự quán Albania tại Pinehurst, bắc Carolina, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 130 Các Canter., Pinehurst, bắc Carolina 28374, Hoa Kỳ
thành phố: Pinehurst
Điện thoại: +1 910-295-4534, +1 910-690-8471
Số fax: +1 910-690-8471

Tổng lãnh sự quán Albania ở Bắc Carolina chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Albania, và công dân quốc tế ở Vương-bang.

Các Lãnh sự quán Albania ở Bắc Carolina hỗ trợ công dân Mỹ qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến du lịch Albania, nên kinh tê, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quyền công dân Albania
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin trong Albania
  • Muốn áp dụng và có được Visa Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

visa và hộ chiếu Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Kỳ-bang.

Quá trình cấp visa Albania và hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Tổng lãnh sự quán Albania ở Bắc Carolina nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

cơ quan đại diện Albania ở Bắc Carolina, Hoa Kỳ

Ngoài các Tổng lãnh sự quán Albania ở Bắc Carolina, Albania cũng có 10 cơ quan đại diện khác ở Vương-bang:

cơ quan đại diện của Mỹ tại Albania

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.