RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Montevideo, Uruguay

Địa chỉ nhà: Juncal 1355, phù hợp. 506, Montevideo, Uruguay
thành phố: Montevideo
Điện thoại: (+598) 2 916.24.73
Số fax: (+598) 2 916.24.73
E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Albania ở Montevideo, Uruguay cung cấp một loạt các dịch vụ lãnh sự để không chỉ người dân địa phương nhưng người dân cũng Albania và quốc tế trong Uruguay.

Lãnh sự quán Albania trong việc hỗ trợ các dịch vụ lãnh sự của Montevideo cho những ai:

  • Cần thông tin về Albania nói chung và du lịch Albania, giáo dục, văn hóa cũng như nền kinh tế nói riêng
  • Không biết các thủ tục pháp lý để có được quyền công dân Albania
  • Cần danh bạ và thông tin cụ thể trong Albania
  • Muốn nhận Thị thực nhập Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

visa và hộ chiếu Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Uruguay.

Quá trình phát hành Albania Thị thực và Hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán Albania ở Uruguay nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

cơ quan đại diện Albania ở Uruguay

Lãnh sự quán Albania ở Uruguay là sứ mệnh ngoại giao Albania chỉ ở Uruguay.

cơ quan đại diện Uruguay trong Albania

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.