RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở St. polten, Áo

ĐỊA CHỈ NHÀ: Wienerstrasse 100, 3100 St. polten, Áo
ĐIỆN THOẠI: (+43) (2236) 200 74 40
SỐ FAX: (+43) (2236) 89 27 00
E-MAIL: [email protected]

Về Lãnh Albania ở St. polten, Áo

Lãnh sự quán Albania ở St. Polten chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Albania, và công dân quốc tế tại Áo.

Các Albania Lãnh sự quán ở St. Polten hỗ trợ công dân Áo thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến nền kinh tế Albania, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quyền công dân Albania
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin trong Albania
  • Muốn áp dụng và có được Visa Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

hộ chiếu và thị thực Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Áo.

Quá trình phát hành Albania Thị thực và Hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán Albania ở St. Pölten nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan của thị thực và các vấn đề hộ chiếu.

cơ quan đại diện Albania ở Áo

Ngoài các Albania Lãnh sự quán tại Áo, Albania cũng có 6 cơ quan đại diện khác ở Áo:

cơ quan đại diện Áo trong Albania

Nước Áo có 2 cơ quan đại diện khác trong Albania:

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.