RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Fukuoka, Nhật Bản

Địa chỉ nhà: c / o Fukuoka Viện Công nghệ, 3-30-1 Wajiro-Higashi, phường Higashi, Fukuoka 811-0295, Nhật Bản
thành phố: Fukuoka
Điện thoại: (+81) 92-606-4974
Số fax: (+81) 92-606-0758
E-mail: [email protected]

Về Lãnh Albania ở Fukuoka, Nhật Bản

Lãnh sự quán Albania tại Nhật Bản cung cấp một loạt các dịch vụ lãnh sự để không chỉ người dân địa phương nhưng người dân cũng Albania và quốc tế tại Nhật Bản.

  • Cần thông tin về Albania: nền kinh tế Albania và kinh doanh, du lịch, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Không biết các thủ tục pháp lý để có được quyền công dân Albania
  • Cần danh bạ và thông tin cụ thể trong Albania
  • Cần thông tin về hồ sơ xin visa hoặc muốn nhận được Visa nhập Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

hộ chiếu và thị thực Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Nhật Bản.

Quá trình phát hành Albania Thị thực và Hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán Albania ở Nhật Bản nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan của thị thực và các vấn đề hộ chiếu.

cơ quan đại diện Albania tại Nhật Bản

Ngoài các Albania Lãnh sự quán tại Nhật Bản, Albania cũng có 1 đại diện khác tại Nhật Bản:

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.