RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Hoa Kỳ

Địa chỉ nhà: 310 Somerlane Nơi, Avondale Estates, Georgia 30002, Hoa Kỳ
thành phố: Atlanta
Điện thoại: +1 404-285-5525
E-mail: [email protected]

Bản đồ của Tổng lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Hoa Kỳ

Tổng lãnh sự quán Albania ở Atlanta chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, Albania, và công dân quốc tế ở Vương-bang.

Các Lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Georgia hỗ trợ công dân Mỹ qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến du lịch Albania, nên kinh tê, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quyền công dân Albania
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin trong Albania
  • Muốn áp dụng và có được Visa Albania

Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

visa và hộ chiếu Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Kỳ-bang.

Quá trình cấp visa Albania và hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Tổng lãnh sự quán Albania ở Atlanta nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

cơ quan đại diện Albania ở Vương-bang

Ngoài các Tổng lãnh sự quán Albania ở Atlanta, Albania cũng có 10 cơ quan đại diện khác ở Vương-bang:

cơ quan đại diện của Mỹ tại Albania

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.