RSS Reset

Lãnh sự quán Albania ở Czestochowa, Ba Lan

Địa chỉ nhà: các. Kołobrzeska 13/211 10-444 Olsztyn Ba Lan
Tel: (+48) (87) 620 05 32
Số fax: (+48) (87) 620 05 31
lãnh sự: Ông. Michał Andrzej Łosiak – lãnh sự
Giờ Lãnh sự quán: 10.00-14.00 (Giờ.)

Lãnh sự quán Albania ở Czestochowa, Ba Lan cung cấp một loạt các dịch vụ lãnh sự để không chỉ người dân địa phương mà còn công dân Việt Nam và quốc tế ở Ba Lan.

Lãnh sự quán Albania trong dịch vụ hỗ trợ lãnh Czestochowa cho những người:

  • Cần thông tin về Albania nói chung và du lịch Albania, giáo dục, các môn thể thao, văn hóa cũng như nền kinh tế nói riêng
  • Không biết các thủ tục pháp lý để có được quyền công dân Albania
  • Cần danh bạ và thông tin cụ thể trong Albania
  • Bạn muốn nhận được Visa nhập Albania

Albania Thị thực và các dịch vụ hộ chiếu

hộ chiếu và thị thực Albania từ được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Albania và Ba Lan.

Quá trình phát hành Albania Thị thực và Hộ chiếu của Albania có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Lãnh sự quán Albania ở Ba Lan nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan của thị thực và các vấn đề hộ chiếu.

cơ quan đại diện Albania ở Ba Lan

Ngoài các Albania Lãnh sự quán ở Ba Lan, Albania cũng có 2 cơ quan đại diện khác ở Ba Lan:

cơ quan đại diện Ba Lan tại Albania

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.