RSS Reset

Đại sứ quán Tunisia ở Manama, Bahrain

Embassy of Tunisia in Bahrain Address: Đại sứ quán nước Cộng hòa Tunisia, Cái hộp 26911 thành phố: Manama Phone: 714149 Số fax: 715702

Lãnh sự quán Tunisia ở Vomp, Áo

Consulate of Tunisia in Austria City: Vomp Phone: +43-5242-62264

Lãnh sự quán Tunisia ở Linz, Áo

Consulate of Tunisia in Austria Address: Đi chơi 11-13 thành phố: Linz Phone: +43-732-7391

Lãnh sự quán Tunisia ở St. polten, Áo

Consulate of Tunisia in Austria Address: Josefstrabe 13 thành phố: St. Polten Phone: +43-2742-72222 Số fax: +43-2742-72222 / +43-2742-72210

Đại sứ quán Tunisia ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Tunisia ở Vienna, Austria Address: Opernring 5 thành phố: Vienna Phone: +43-1-5815281 / +43-1-5815582 Số fax: +43-1-5815592 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Tunisia ở Melbourne, Châu Úc

Consulate of Turkey in Australia Address: 8Tầng 24 Albert Road City: Melbourne Phone: +61-3 9696-6046 Số fax: +61-3 9696-6104 E-mail: [email protected]

Lãnh sự quán Tunisia tại tiểu bang Victoria, Châu Úc

Consulate of Tunisia in Australia Address: 37 Miller Crescent Mount Waverley 3149 thành phố: Victoria Phone: (03) 9807 0707 Số fax: (03) 9807 3876 Giờ hành chính: thứ hai – Thứ sáu: 9.00 là. – 5.00 giờ chiều. Chi tiết: Jurisdiction throughout...

Lãnh sự quán Tunisia ở New South Wales, Châu Úc

Consulate-General of Tunisia in Australia Address: bộ 211, Trung tâm Edgecliff, 203-233 Trưởng đường, Edgecliff NSW 2027 thành phố: New South Wales Phone: (02) 9327 1258 hoặc là 9327 8060 Số fax: (02) 9327 2381 E-mail: [email protected] Office Hours: Monday...