RSS Reset

Đại sứ quán Nigeria tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Nigeria tại Buenos Aires, Argentina Address: 2647 Rosales đường, Olivos 1636 Buenos Aires City: Buenos Aires Phone: (+54-11) 47997139, 47945946, 47902031 Số fax: (+54-11) 47944061

Đại sứ quán Nigeria tại Luanda, Angola

Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Angola Address: Houan Boumedienne, Không. 120 Địa chỉ bưu điện, PO Box 479 thành phố: Luanda Phone: (+244-2) 345985, 340084, 340085, 340089 Số fax: (+244-2) 340089

Đại sứ quán Nigeria tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Nigeria tại Algiers, Algeria Address: Boite Postale 227, Không. 7 Chemin Doudou Mokhtar,, Ben Aknoun Algiers 16000 thành phố: Algiers Phone: (+213) 21916389 Số fax: (+213) 21916388