RSS Reset

Đại sứ quán Malawi ở Vienna, Áo

Đại sứ quán Malawi ở Vienna, Austia Address:Tổng lãnh sự quán Malawi, 1180 Wien, Saarplatz 17 thành phố: Vienna

Lãnh Malawi ở Luanda, Angola

Honorary Consulate of Malawi Address: Rua Kwame Nkrumah Không. 11 Caixa bưu chính 6712 thành phố: Luanda Phone: (+244-222) 396299, 390186 Số fax: (+244-222) 337794, 397849