RSS Reset

Lãnh sự quán Ethiopia ở Dhaka, Bangladesh

Honorary Consulate of Ethiopia in Bangladesh Address: 9/Một, Toyenbee Thông tư đường (2Tầng thứ), Tối đa hóa, Motijheel C / A , Dhaka-1000, Bangladesh City: Dhaka Phone: 0880-29551477 Số fax: 0880-2-9551477 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Ethiopia ở Vienna, Áo

Embassy of Ethopia in Austria Address: Wagramer Str 14/1/2. Một- 1220 Vienna, Austria City: Vienna Phone: +43 1 7102168 Số fax: +43 1 7102171 Trang mạng: http://www.ethiopianembassy.at Email: [email protected] Office Hours: hằng ngày 8:30 to...

Lãnh sự quán Ethiopia tại tiểu bang Victoria, Châu Úc

Consulate General of Ethiopia in Australia Address: 38 Johnston đường Fitzroy, Victoria PO Box 2088 Trung tâm Fitzroy Thư, Victoria, Châu Úc 3065 thành phố: Victoria Phone: +61 3 9417 3419 Số fax: +61 3 9417 3219 Trang mạng: http://www.consul.com.au Email:...