RSS Reset

Lãnh sự quán Eritrea tại Melbourne, Châu Úc

Consulate of the State of Eritrea in Australia Address: bộ 8, Cấp độ 4 Trung tâm mua sắm cao điểm, 120-200 Rosamond Rd. Maribyrnong, VIC 3032 thành phố: Melbourne Phone: (+61) 3 9318 3300 Số fax: (+61) 3 9318 3344 Trang mạng:...

Đại sứ quán Eritrea tại Canberra, Châu Úc

Embassy of the State of Eritrea in Australia Address: 16 Bulwarra Đóng, O'Malley, ACT 2606, Australia City: Canberra Phone: (+61) 2 6290 1991 / 3 Số fax: (+61) 2 6286 8902 Giờ hành chính: 9.00 là. – 4.00 giờ chiều.