RSS Reset

Đại sứ quán Ai Cập ở Dhaka, Bangladesh

Embassy of Egypt in Bangladesh Address: nhà NE (N) #9,, Road #90,Gulshan Model Town City: Dhaka Phone: 880 8822766-7 Số fax: 880 8824883 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Bangladesh/Pages/Default.aspx Email: [email protected]

Đại sứ quán Ai Cập tại Thủ đô Manama, Bahrain

Embassy of Egypt in Bahrain Address: thành phố 18, Đường Om Al Shooum, Khu vực 332, Mahouz City: Manama Phone: (00973) 17720005 – bạn. 17721597 – bao vây: 39915777 Số fax: (00973)17721518 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Bahrain/Pages/Default.aspx Email:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Baku, Azerbaijan

Embassy of Egypt in Azerbaijan Address: 7 Đường Hassan Aliyev,hẻm 15, Nasimi District City: Baku Phone: (0099412) 4987906 Số fax: (0099412) 4987954 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_AZERBAIJAN/Pages/Default.aspx Email:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Vienna, Áo

Embassy of Egypt in Austria Address: Hohewarte 50 – 54 1190 Wien City: Vienna Phone: (004431)3708104 – 3708105 – 3708106 Số fax: (004431) 370810427 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Vienna/Pages/Default.aspx Email:...

Lãnh sự quán Ai Cập tại Melbourne, Châu Úc

Lãnh sự quán Ai Cập tại Melbourne, Australia Address: Cấp độ 9, 124 Exhibition Street Victoria 3000 PO Box 18128 Collins St. Đông Victoria 8003 thành phố: Melbourne Phone: (00613) 9654 8869; (00613) 9654 8634 Số fax: (03) 9650 8362 Trang mạng:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Canberra, Châu Úc

Embassy of Egypt in Australia Address: 1 Darwin Ave. Yarralumla ACT 2600 thành phố: Canberra Phone: (00612) 6273 4437 – 6273 4438 Số fax: (00612) 6273 4279 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Canberra/Pages/Default.aspx Email:...

Lãnh sự quán Ai Cập tại Sydney, Châu Úc

Egyptian Consulate in Sydney Address: Cấp độ 3, 241 Commonwealth đường, Surry Hills, NSW, 2010 PO Box 2582, Strawberry Hills, NSW 2012 thành phố: Sydney Phone: (61 2) 9281-4844 Số fax: (61 2) 9281-4344 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Consulate_Sydney/Pages/Default.aspx Email:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Yerevan, Armenia

Embassy of Egypt in Armenia Address: 6một, Sepuhi Street City: Yerevan Phone: (0037410)278213 – 220117 Số fax: (0037410)226425 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Armenia/Pages/Default.aspx Email: [email protected]

Đại sứ quán Ai Cập tại Buenos Aires, Argentina

Embassy of Egypt in Argentina Address: Đại sứ quán Egipto3140 Virrey Del Pino,(Zip 1426)Belgrano(R) thành phố: Buenos Aires Phone: (+5411)45533311 Số fax: (+5411)45530067

Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Luanda, Angola

Embassy of Egypt in Angola Address: Đường huy Chum, N247 Alvalade City: Luanda Phone: (2442)22321591 – 2321593 – bạn 2320568 Số fax: (2442) 22323285 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Angola/Pages/Default.aspx Email:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Algiers, Algeria

Embassy of Egypt in Algeria Address: 8 Abdel-Kader Gadoush St., Haydra City: Algiers Phone: (0021321) 691807-691673-692548-692646 Số fax: (0021321) 692952 Trang mạng: http://www.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Algeria/Pages/Default.aspx Email:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Tirana, Albania

Embassy of Egypt in Albania Address: 1 Đường Iskandar Bek, PO Box 8334 thành phố: Tirana Phone: (003554) 247986 – 233022 Số fax: (003554) 232295 Trang mạng: http://admin.mfa.gov.eg/arabic/embassies/Egyptian_Embassy_Albania/Pages/Default.aspx Email:...

Đại sứ quán Ai Cập tại Hà Nội, Việt Nam

Embassy of Egypt in Vietnam Address: 63 Tô Ngọc Vân, Quang An Ward Tay Ho, Hà Nội, Vietnam City: Hanoi Phone: (00844) 8294999 – 8294996 Số fax: (00844) 8294997