RSS Reset

Lãnh sự quán Angola tại Brussels, nước Bỉ

Lãnh sự quán danh dự của Angola tại Brussels, Belgium Address: của. Saturn n 42, 1180 Brussels, Belgium City: Brussels Phone: +32 2 379 27 00 Số fax: +32 2 379 28 09 E-mail: [email protected] Honorary Consulate of Angola in Belgium runs...

Đại sứ quán Angola tại Brussels, nước Bỉ

Đại sứ quán Angola tại Brussels, nước Bỉ. Địa chỉ nhà: Rue Franz giết 162, 1050 Brussels, Belgium City: Brussels Phone: +32 2 346 18 80 / +32 2 346 87 49 Số fax: +32 2 344 08 94, +32 2 345 39 78 E-mail: [email protected] Map of Angolan...

Đại sứ quán Angola tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Angola tại Vienna, Austria Address: Seilerstatte 15/10, A-1010 Vienna, Austria City: Vienna Phone: (43 1) 718 74 88 Số fax: (43 1) 718 74 86 Trang mạng: http://www.embangola.at/ Email: [email protected] Office Hours: Visa and...

Đại sứ quán Angola tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Angola tại Buenos Aires, Argentina Address: La Pampa 3452-56, CP 1430 Buenos Aires, Argentina City: Buenos Aires Phone: (54 11) 45 54 88 77 / 83 83 Số fax: (54 11) 45 54 89 98

Đại sứ quán Angola tại Lusaka, Zambia

Đại sứ quán Angola tại Lusaka, Zambia Address: Mumada đường, 6660 Olympia Vườn, CP 31595 thành phố: Lusaka Phone: (260 1) 29 22 77 Số fax: (260 1) 29 21 63 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Angola tại Bratislava, Slovakia

Đại sứ quán Angola tại Bratislava, Slovakia Address: Mudronova 47, 811 03 Bratislava 1, Slovakia City: Bratislava Phone: (+421) 2 5441 2164 / 5 (+421) 2 5930 0521 Số fax: (+421) 2 5441 2182 E-mail: [email protected] Office Hours: 09.00...

Đại sứ quán Angola tại Singapore, Singapore

Đại sứ quán Angola tại Singapore, Singapore Address: 9 Temasek Boulevard, #44-03 Suntec Tower Hai, Singapore 038989, Singapore City: Singapore Phone: (+65) 63419360 Số fax: (+65) 63419367/ 68 84 43 04 E-mail: [email protected] Office...

Đại sứ quán Angola tại Sao Tome, Sao Tome và Principe

Đại sứ quán Angola tại Sao Tome, Sao Tome and Principe Address: Avda. Kwame Nkrumah 45, C.P. 133, Sao Tome, Sao Tome and Principe City: Sao Tome Phone: (+239) 222 376 Số fax: (+239) 221 362 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Angola ở Kinshasa, Congo – Cộng hòa Dân chủ

Đại sứ quán Angola ở Kinshasa, Congo (Cộng hòa Dân chủ)   Địa chỉ nhà: 4413, Bld du 30 tháng sáu, C / Gombe, BP 8625, Kinshasa 1, Congo (Cộng hòa Dân chủ) thành phố: Kinshasa Phone: (243) 999 90 69 27 Số fax: (243) 815 56 34 41 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Angola tại Praia, Cape Verde

Đại sứ quán Angola tại Praia, Cape Verde Address: Avenida da OUA – CP 78, bờ biển, Cape Verde City: Praia Phone: (228) 62 32 35 (228) 62 32 36 (228) 62 32 33 Số fax: (238) 62 32 34

Đại sứ quán Angola tại Gaberone, Botswana

Đại sứ quán Angola tại Gaborone, Botswana Address: 153, Nelson Mandela đường, Kapamyo – C.P. 111- Gaborone, Botswana City: Gaberone Phone: (+267) 39 00204 Số fax: (+267) 39 75089

Đại sứ quán Angola tại Cotonou, Benin

Đại sứ quán Angola tại Cotonou, Benin Address: Diện tích các đại sứ quán – Carre 223, Houleme – Cotonou City: Cotonou Phone: (213 21) 60 97 27 (213 21) 91 18 94 (229) 94 04 78 Số fax: (229) 33 34 55 E-mail: [email protected]

Đại sứ quán Angola tại Alger, Algeria

Đại sứ quán Angola tại Alger, Algeria Address: 14 Curie – El Biar, Alger, Algeria City: Alger Phone: (213 21) 92 53 27 (213 21) 91 18 94 Số fax: (213 21) 92 53 37