RSS Reset

Algeria Lãnh sự quán tại Toulouse, Pháp

Địa chỉ nhà: 67 Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, France City: Toulouse Phone: +33 5 61 62 97 07 Số fax: (+33) 5 61 63 80 44 E-mail: [email protected] or [email protected] Website: http://www.consulat-toulouse-algerie.fr/ Map...

Tổng lãnh sự quán Algeria ở Strasbourg, Pháp

Địa chỉ nhà: 37 Allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg, France City: Strasbourg Phone: +33 3 88 30 17 51 Số fax: +33 3 88 30 17 53 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-strasbourg-algerie.fr/ Map of Algerian...

Algeria Lãnh sự quán ở St. Etienne, Pháp

Địa chỉ nhà: 6, Richard đường, 42100 St. Etienne, France City: St. Etienne Phone: +33 4 77 59 31 41 Số fax: +33 4 77 80 67 83 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-saint-etienne-algerie.fr Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Pontoise, Pháp

Địa chỉ nhà: 25 Quai Eugene Turpin, 95300 Pontoise, France City: Pontoise Phone: +33 1 30 73 27 75 Số fax: +33 1 34 43 13 15 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-pontoise-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Pontoise,...

Algeria Lãnh sự quán ở Nanterre, Pháp

Địa chỉ nhà: 63 Avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, France City: Nanterre Phone: +33 1 47 25 12 71 Số fax: +33 1 47 25 09 77 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-nanterre-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán ở Bobigny, Pháp

Địa chỉ nhà: 17 Rue Hector Berlioz, 93000 Bobigny, France City: Bobigny Phone: +33 1 41 50 58 58 Số fax: +33 1 48 32 35 09 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-bobigny-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Bobigny,...

Algeria Lãnh sự quán ở Nice, Pháp

Địa chỉ nhà: 20 đến, Avenue Mont Rabeau, 06200 Tốt đẹp, France City: Nice Phone: +33 4 93 97 71 00 Số fax: +33 4 93 97 71 06 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-nice-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Nice, France Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Nantes, Pháp

Địa chỉ nhà: 57, rue du Général buat, 44000 Nantes, France City: Nantes Phone: +33 2 40 74 38 19 Số fax: +33 2 40 74 61 19 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-nantes-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate in Nantes,...

Algeria Lãnh sự quán tại Montpellier, Pháp

Địa chỉ nhà: Parc 2000, 198 Rue Yves Montand, 34000 Montpellier, France City: Montpellier Phone: +33 4 67 54 54 15 Số fax: +33 4 67 54 37 43 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-montpellier-algerie.fr/ Map of...

Algeria Lãnh sự quán tại Metz, Pháp

Địa chỉ nhà: 1 đến, Avenue chung Leclerc de hautecloque, 57000 Metz, France City: Metz Phone: +33 3 87 66 41 61 / +33 3 87 66 10 80 Số fax: +33 3 87 66 17 97 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-metz-algerie.fr/ Map...

Algerian Consulate General in Lille, Pháp

Địa chỉ nhà: 120, rue de Solférino, 59800 Lille, France City: Lille Phone: +33 3 28 38 01 40 Số fax: +33 3 20 42 01 30 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulatalgerielille.org Map of Algerian Consulate General in Lille,...

Algeria Lãnh sự quán tại Grenoble, Pháp

Địa chỉ nhà: 7 Quai Stéphane Jay, 38000 Grenoble, France City: Grenoble Phone: (+33) 4 76.54.30.18 Số fax: (+33) 4 76.42.49.85 E-mail: c[email protected] Website: http://www.consulat-grenoble-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Bordeaux, Pháp

Địa chỉ nhà: 41, Frantz rue Despagnet, 33000 Bordeaux, France City: Bordeaux Phone: +33 5 56 99 03 36 Số fax: +33 5 56 98 64 33 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-bordeaux-algerie.fr/ Map of Algerian Consulate...

Algeria Lãnh sự quán tại Besancon, Pháp

Địa chỉ nhà: 1 Rue de l'Industrie, 25000 Besançon, France City: Besancon Phone: (+33) 3 8180 3179 Số fax: (+33) 3 8148 9118 E-mail: [email protected] Website: http://www.consulat-besancon-algerie.fr/ hoặc http://www.consulat-algerie-besancon.org Map...

Đại sứ quán Algeria tại Paris, Pháp

Địa chỉ nhà: 50, đường phố Lisbon, 75008 Paris, Tổng lanh sự quan: 11, đường phố Argentina, 75016 Paris, France City: Paris Phone: (+33) 1 53.93.20.20, (+33) 1.53.72.07.07, 10 Số fax: (+33) 1 53.93.20.69, (+33) 1.53.72.07.14 E-mail: [email protected] Website:...

Algerian Embassy in Kiev, Ukraina

Địa chỉ nhà: 76A Rue Zverynetskaya, Kiev, Misto Kiev, Ukraine City: Kiew Phone: (+380) (44) 286-76-88 / (+38-044) 286-58-55 Số fax: (+380) (44) 286-77-86 E-mail: [email protected] Website: http://www.algerianembassy.com.ua/ Map of Algerian...

Algeria Lãnh sự quán tại Dubai, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Địa chỉ nhà: Jumeirah 2 đường 24B, Villa Không 45, P.O. Cái hộp 122241, Dubai, United Arab Emirates City: Dubai Phone: (+971) 4 344 4377 Số fax: (+971) 4 344 7164 E-mail: [email protected] Website: http://www.cgalgeria-dubai.com Map of Algerian Consulate...

Đại sứ quán Algeria tại Abu Dhabi, các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Địa chỉ nhà: Đường Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum,Airport Road cũ,Đại sứ quán Diện tích – Abu Dhabi , United Arab Emirates City: Abu Dhabi Phone: (+971) 2 444 8949 Số fax: (+971) 2 444 7068 E-mail: [email protected] Website: http://www.embassy-algeria-uae.com Map...

Algeria Lãnh sự quán ở London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 5 Portal Way, London – W3 6RT – United Kingdom City: London Phone: +44 20 8752 1177 Số fax: +44 20 8752 8061 E-mail: [email protected] Website: https://www.algerian-consulate.org.uk Map of Algerian Consulate in...

Đại sứ quán Algeria tại London, Vương quốc Anh

Địa chỉ nhà: 1 – 3 Nhà đường Riding, London W1W 7DR, United Kingdom City: London Phone: +44 20 7299 7077 Số fax: +44 20 7299 7076 E-mail: [email protected] Website: http://www.algerianembassy.org.uk/ Embassy of Algeria in United...