RSS Reset

Afghanistan Phái đoàn thường trực tại New York, Hoa Kỳ

ĐỊA CHỈ NHÀ: 633 thứ ba Avenue sàn 27 Một, Newyork, NY 10017, Hoa Kỳ
ĐIỆN THOẠI: (+1-212) 972 1212,972 1213,972 1221
SỐ FAX: (+1-212) 972 1216
E-MAIL: [email protected],[email protected]
TRANG MẠNG: http://www.afghanistan-un.org/

Bản đồ Phái đoàn thường trực của Afghanistan để Liên Hợp Quốc ở New York

cơ quan đại diện Afghanistan ở Vương-bang

Ngoài những Afghanistan Phái đoàn thường trực tại New York, Afghanistan cũng có 4 cơ quan đại diện khác ở Vương-bang:

cơ quan đại diện của Mỹ ở Afghanistan

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.