RSS Reset

Đại sứ quán Afghanistan tại Washington DC, Hoa Kỳ

Đại sứ quán nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại Washington, Hoa Kỳ

 

Địa chỉ nhà: 2341 Wyoming Avenue, NW, Washington, DC. 20008, Hoa Kỳ

thành phố: Washington, DC.

Điện thoại: 202.483.6410

Số fax: 202.483.6488

Trang mạng: http://www.embassyofafghanistan.org/

E-mail: [email protected]

Chi tiết: phái viên không thường trú để: Argentina, Brazil, Venezuela, Panama, Colombia, Mexico, Bolivia.
Xin lưu ý rằng Văn phòng Lãnh sự của chúng tôi đã chuyển đến một vị trí mới:
Đại sứ quán Afghanistan – Văn phòng lãnh sự
2233 Wisconsin Ave., NW Suite #216
Washington, DC 20007
Tel: 202-298-9125

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment