RSS Reset

Đại sứ quán Afghanistan tại Kuwait, Kuwait

Đại sứ quán Afghanistan tại Kuwait City, Kuwait

 

Địa chỉ nhà: qua đời, Khối 6, đánh bại đường, Across Surra Co-op Hội Nhà Không. 16 hoặc P.O. Cái hộp 33186, Rawdah 73452, Kuwait

thành phố: Kuwait

Điện thoại: (00) (965) 5329461
(00) (965) 5328156

Số fax: (00) (965) 5326274

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment